Minister pleit voor een verplicht register van “foute zorgverleners”

28 september, 2018

Onderstaand bericht lazen wij vandaag. Een goed voorstel van de minister om zo’n verplicht register aan te leggen. Elke  zorgontvanger moet zich veilig weten bij de zorgprofessional die in jouw omgeving, jouw leven komt. Als zorgverlener heb je de verantwoordelijkheid voor iemands veiligheid en hier moet met alle zorgvuldigheid mee omgegaan worden. ExtraDochter is voor zo’n verplichting.

NOS 28 september 2018
“Het register waarin zorgwerkgevers informatie uitwisselen over ‘foute’ werknemers wordt mogelijk verplicht. Minister De Jonge zegt dat het nog te vaak voorkomt dat zorgprofessionals grensoverschrijdend gedrag vertonen. Zo’n register bestaat al, maar op basis van vrijwilligheid. Het moet verhinderen dat een zorgmedewerker die is ontslagen omdat hij bijvoorbeeld een oudere heeft mishandeld, een dag later aan de slag kan bij een andere werkgever. 36 instellingen doen nu mee aan het register.Er vallen 50.000 medewerkers onder. De Jonge gaat met werkgevers en gemeenten over een verplichting praten.”
Bron: NOS