Zwaarbelaste mantelzorgers geven hun kwaliteit van leven een dikke onvoldoende

2 maart, 2017

Zwaarbelaste mantelzorgers geven hun kwaliteit van leven een 4,7. Dat blijkt uit het landelijke onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Een programma van zes belangenorganisaties, waaronder de Landelijke vereniging voor mantelzorgers Mezzo. Deze cijfers zijn een wake-up-call aan de politiek volgens Mezzo.

De belasting die mantelzorgers ervaren heeft gevolgen voor de kwaliteit van leven. De groep mantelzorgers die zich weinig belast voelt geeft de kwaliteit van leven namelijk een 7,0. De zwaarbelaste mantelzorgers dus een 4,7.

Wake up call

Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo: ‘We zien dat een grote groep mantelzorgers, bijna 90% (SCP), veel voldoening haalt uit de zorg voor een ander. Het is mooi dat deze cijfers aantonen dat het met heel veel mantelzorgers ook goed gaat. Voor hen is het belangrijk dat het goed blijft gaan; ook als de zorg intensiever wordt. Het cijfer van de groep zwaarbelaste mantelzorgers is echter een wake-up-call voor politici. Het cijfer laat zien dat mantelzorg hen zoveel kost dat het eigen leven hieronder lijdt.’

Het onderzoek laat zien dat mantelzorg zwaar wordt door:

  • intensieve zorg (> 25 uur per week)
  • langdurige zorg (> 10 jaar)
  • de zorg niet te kunnen delen met anderen
  • regeltaken wanneer mantelzorgers met meerdere wetten en instanties te maken hebben

Oplossingen

Pak stapeling van de kosten aan
Mezzo ziet drie oplossingen voor deze cocktail van drukmiddelen. Allereerst moet de stapeling van kosten worden aangepakt. Mantelzorgers hebben nu te maken met teveel tegengestelde wet- en regelgeving, zoals de mantelzorgboete, waardoor zij worden tegengewerkt in het zorgen voor een ander. De effecten van deze wetten op mantelzorgers moeten vooraf duidelijk zijn.

Betrekken anderen in een vroeg stadium
Daarnaast is het goed om anderen in een vroegtijdig stadium bij de zorg betrekken. Dit kan iemand uit het sociale netwerk zijn, maar ook een professional. Het is aan professionals om mantelzorgers hiervan bewust te maken én aan gemeenten om niet pas formele zorg inzetten als het water de mantelzorger aan de lippen staat. Tijdig hulp bieden bespaart op langere termijn kosten.

Neem regeldruk zoveel mogelijk weg
Tot slot kan een nieuw kabinet mantelzorg eenvoudiger maken door de regeldruk bij mantelzorgers zoveel mogelijk weg te nemen. Bijvoorbeeld door één plek aan te wijzen waar mantelzorgers terecht kunnen voor alles rond de zorg voor hun naasten, in plaats van de vele uitvoeringsinstanties van de drie verschillende wetten. Als specialist in extramurale zorg kan ExtraDochter mantelzorgers ontlasten.

Mijn Kwaliteit van Leven

Mijnkwaliteitvanleven.nl laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg is veranderd. Ruim 1300 mantelzorgers hebben de themavragenlijst mantelzorg  van mijnkwaliteitvanleven.nl ingevuld.

Meer informatie

Bron: Mezzo