Wat is een zorgindicatie en hoe vraag ik die aan?

7 februari, 2017

Een zorgindicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wanneer u of een van uw naasten zorg nodig heeft. Er wordt vastgesteld welke zorg men nodig heeft en wat de hoeveelheid van deze zorg dient te zijn en dat wordt beschreven in de zorgindicatie. U kunt de zorgindicatie aanvragen bij het CIZ. Dit kunt u telefonisch doen via 088-
789 10 00 of contact opnemen via de website. Op www.ciz.nl en www.regelhulp.nl heeft u ook de optie om een digitale indicatie aanvraag te doen.

ExtraDochter kan u helpen om deze indicatie aan te vragen. Natuurlijk kunt u ook zorg en begeleiding ontvangen ons van zonder indicatie, dan betaalt u de kosten vanuit uw eigen middelen.