Kan ik ook een extra dochter of zoon krijgen buiten de regio?

13 februari, 2017

ExtraDochter hanteert het principe ‘de klant is koning’ en doet wat binnen haar mogelijkheden ligt. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat onze mensen voor 95% woonachtig zijn in het gebied waar ze werkzaam zijn. Een zorgvraag in Limburg kan ExtraDochter niet zo snel inregelen als een zorgvraag in Gelderland, Overijssel of Drenthe. Daarnaast hangt het ook af van de soort zorg die u vraagt. Wat wij in ieder geval voor u kunnen doen is in gesprek gaan om te bekijken hoe wij u kunnen helpen en wat voor u de beste oplossing is.