Missie & visie

Missie

ExtraDochter geeft u de zorg en ondersteuning die u wenst en die we onze eigen ouders toewensen. Uw wensen, dagritme en voorkeuren vormen ons uitgangspunt. Alles is erop gericht u zo lang mogelijk verantwoord thuis uw eigen leven te laten leiden. Precies zoals u het wilt. Vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding doen wij wat echt nodig is, wat bijdraagt en wat ertoe doet.

Visie

ExtraDochter wil écht voor u van betekenis zijn. Dit doen wij door goed naar u te luisteren, aandacht te geven en in te spelen op uw behoeften. Zo draagt ExtraDochter bij aan een gevoel van veiligheid, aan gezondheid, aan herstel, aan zelfvertrouwen en aan plezier.